โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
ดวงหทัย รุ่งเรือง
แอดมินโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

จุรีรัตน์ เกิดดี
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง
อภิชญา ยอดทองดี
โรงเรียนบ้านหนองลาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   103 หมู่ที่ 7 ตำบลอโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   103 หมู่ที่ 7 ตำบลอโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ,
5 Terre
มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านคุรอด
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net