โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดพันชาลี
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
โรงเรียนวัดท่ามะขาม
โรงเรียนบ้านปากยาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 2
ที่อยู่   ม.2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 81 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-3 ประถมศึกษา 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.02%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 16.803198 , 100.44966

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 2

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนยานาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดไผ่รอบ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net