โรงเรียนบ้านหนองกลด หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
อัจฉรา มีนกำจรเดช
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกลด

ภัสรา แก้วประเสริฐ
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
สิทธกานต์ ธนสัมบันน์
โรงเรียนศึกษาลัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกลด
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 2
ที่อยู่   97 หมู่ที่9 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองกลด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองกลด
5 Terre
สุทัศน์ จำปาศักดิ์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 2


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net