โรงเรียนประชาสามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
นิชาภา ท้วมประดิษฐ์
แอดมินโรงเรียนประชาสามัคคี

ทักษพร สีสุธรรม
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
ชลฤธี เผ่าอมรธารากุล
โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประชาสามัคคี
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 2
ที่อยู่   99/1 หมู่ 6 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนประชาสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนประชาสามัคคี
5 Terre
สุทัศน์ จำปาศักดิ์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 2


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านแก้งยาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net