โรงเรียนบ้านหนองกรับ หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
วิชญาดา ปัญญามา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกรับ

พรพิศ เสือชาวนา
โรงเรียนวัดหนองพะยอม
ดวงมณี อภิชาติธำรง
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกรับ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   มู่ 1 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองกรับ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองกรับ ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านบุฮม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net