โรงเรียนวัดปรือกระเทียม หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
สุธัญญา สุดงาม
แอดมินโรงเรียนวัดปรือกระเทียม

ทิวาพร ชำนาญผา
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
ชลลดา จันทร์ตา
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปรือกระเทียม
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ม. 2 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดปรือกระเทียม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดปรือกระเทียม ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านตบหู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net