โรงเรียนบางระกำ หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
พิกุลทอง สุภากาย
แอดมินโรงเรียนบางระกำ

พรรณี เพ็ชรนิล
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
อัจฉราวดี น้อยตั้ง
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บางระกำ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบางระกำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบางระกำ ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าไร่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net