โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
นันทิยา รอดเทศ
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น

กัญญาพร ฟักเกตุ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สุภี เทอดนิธิ
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองน้ำเย็น
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่    หมู่ที่ 4 บ้านบ้านคลองน้ำเย็น ตำบล : นิคมพัฒนา อำเภอ : บางระกำ จังหวัด : พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ : 65140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรุง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง ๒
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net