โรงเรียนบ้านบางแก้ว หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
จุฑารัตน์ พยัฆคิน
แอดมินโรงเรียนบ้านบางแก้ว

สุชาดา ปานอำพัน
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
สายใจ ประชาสรรเจริญ
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางแก้ว
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ตั้งอยู่ 299 หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140 โทรศัพท 055-310-248
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่ 299 หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140 โทรศัพท 055-310-248
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางแก้ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางแก้ว ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าวังผา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net