โรงเรียนวัดห้วงกระได หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
ขวัญมนัส พรมเถื่อน
แอดมินโรงเรียนวัดห้วงกระได

ชุติมา ชุมภูแสน
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
สวนีย์ แก้วแจ้ง
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดห้วงกระได
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลชุุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ตำบลชุุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดห้วงกระได

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดห้วงกระได ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net