โรงเรียนวัดกรมธรรม์ หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
ภัทราภรณ์ ตาดทิพย์
แอดมินโรงเรียนวัดกรมธรรม์

ณัฐมน หวาเกตุ
โรงเรียนวัดพรหมเกษร
กันตา พันธ์กนกพงศ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดกรมธรรม์
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดกรมธรรม์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดกรมธรรม์ ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net