โรงเรียนวัดอินทรีย์ หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
วราพรรณ ชลวิสูตร
แอดมินโรงเรียนวัดอินทรีย์

นางสาวพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย
โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
เดชาวุฒิ ศรีประดู่
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดอินทรีย์
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข 1063ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65320
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข 1063 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65320
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดอินทรีย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดอินทรีย์ ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net