โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
นิสา นิลนนท์
แอดมินโรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

สมพร มะลิพรม
โรงเรียนคลองวัดไร่
ปาณิศา ลีสี
โรงเรียนบ้านดงวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 บ้านบางทราย ตำบล วังน้ำคู้ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net