โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
วราภรณ์ อ่ำพูล
แอดมินโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

รักศ์สิน แก่นแก้วมณี
โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
กนกพร สุขทรัพย์
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปากพิงตะวันตก
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 14 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าจูด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านพาชี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net