โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
พีรกานต์ ฝั้นคำมี
แอดมินโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

มณีรัตน์ น่วมบาง
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
ศรัณย์ณภัทร บุญสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net