โรงเรียนบ้านดงวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
ปาณิศา ลีสี
แอดมินโรงเรียนบ้านดงวิทยา

ณภัทร สมบูรณ์
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
นุจรีย์ อุบลจิตต์
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงวิทยา
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   บ้านเขาไร่ ม.9 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเขาไร่ ม.9 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดงวิทยา ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดไผ่รอบ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำพิ
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net