โรงเรียนบ้านดงวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดงวิทยา

โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
โรงเรียนวัดจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงวิทยา
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   บ้านเขาไร่ ม.9 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเขาไร่ ม.9 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ