โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
ณัฏณิพัช เจิมจุ้ย
แอดมินโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)

มะลิวัลย์ ภาวงค์
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
วิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่    ม.6 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net