โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดวังแร่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   222หมู่7ต.บ้านกร่างอ.เมืองจ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   222หมู่7ต.บ้านกร่างอ.เมืองจ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 16.870334 , 100.189278

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดนางบวช
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองโดน
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net