โรงเรียนบ้านโละใหญ่
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโละใหญ่

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ
โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโละใหญ่
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   13 ม.4 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ