โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
ลอนดอน สายน้ำเย็น
แอดมินโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73

เปรมฤทัย ป้านพูล
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
วีรพงษ์ แก้วไพฑูรย์
โรงเรียนบ้านท่านางงาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net