โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
อารีย์ โต๊ะทับทิม
แอดมินโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน

ปาณิศา ลีสี
โรงเรียนบ้านดงวิทยา
นพรัตน์ มั่นยุติธรรม
โรงเรียนวัดอรัญญิก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกระเหย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net