โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
อัศนัย ใจสมัคร
แอดมินโรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)

ณัฐมน หวาเกตุ
โรงเรียนวัดพรหมเกษร
กฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ,
5 Terre
พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net