โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
อัศนัย ใจสมัคร
แอดมินโรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)

ณภัทร สมบูรณ์
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
กฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
อรชร คำแหงรส
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
จิรนันท์ แก้ววงษ์
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
นิสา นิลนนท์
โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 16.875087 , 100.361015

ภาพโรงเรียน

 


จุฑารัตน์ ชมภูษา
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net