โรงเรียนบ้านหนองตาพุด หน้าหลัก หน้าสพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพล
นพรัตน์ แก้วพระจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตาพุด

จุฑามาศ ชูโลก
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน
สุทธินันท์ จันทร์สุข
โรงเรียนวัดดอนเซ่ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตาพุด
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่   บ้านเกาะตาพุด ม.4
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองตาพุด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองตาพุด ,
5 Terre
แสงเดือน สำเภา
แอดมินเขต สพป.ราชบุรี เขต 2


สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net