โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
โรงเรียนบ้านสบขาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหนองเลา
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 8 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ