จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
ปิยนาถ เจิมปรุ
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ราชบุรี เขต 2

5 Terre
โสภาพรรณ ภู่ขันเงิน
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
5 Terre
วิภาวรรณ ทับชม
โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์บัลลังก์
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่    หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

5 Terre
แสงเดือน สำเภา
แอดมินเขต

สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562




โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท



Powered By www.thaieducation.net