โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก

โรงเรียนบ้านไชยพรม
โรงเรียนบ้านปี้
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   ม.2 บ้านห้วยกอก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ที่ราชพัสดุ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ