โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านปัวศรีพรม

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน)
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปัวศรีพรม
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   บ้านศรีพรม หมู่3 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านศรีพรม หมู่3 ต.ฝายกวาง อ.เขียงคำ จ.พะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ