จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
ปราณี ติ๊บประสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สุโขทัย เขต 2

5 Terre
อนันต์ แก้วเปี้ย
โรงเรียนบ้านสุเม่น
5 Terre
ณฐินี คุ้มสา
โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่ทุเลาใน
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   26 หมู่ 9 ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแม่ทุเลาใน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน

5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
สพป.ราชบุรี เขต 2Powered By www.thaieducation.net