โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ชลิดา คำภิระปาวงศ์
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

ศิริพร อนุชิตชาญชัย
โรงเรียนบ้านหนองกลับ
กัญญารัตน์ แซ่หลี
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่บ่อทอง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่บ้านแม่บ่อทอง หมู่ที่ 6 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดชลคราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net