โรงเรียนบ้านหัวฝาย หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ศิรินภา ยานะกุล
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวฝาย

ศรีนวล ปรารมย์
โรงเรียนบ้านนาพง
ณฤทธิ์ จันทร์งาม
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวฝาย
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   155 หมู่ 1 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   155 หมู่ 1 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหัวฝาย ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านท่ากกแก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตำหนัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net