โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ทิพยวรรณ ทะบาง
แอดมินโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ชไมพร จันทะวาศ
โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง)
สิรีวรรณ คล้ายแท้
โรงเรียนวัดบ้านกรุ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   420/21 หมู่3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   420/21 หมู่3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
43 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
55 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านบุฮม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net