โรงเรียนวัดบ้านคลอง หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ดาเรศ พรมสีนอง
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านคลอง

อารีย์ หาญณรงค์
โรงเรียนบ้านแก่ง
ศริญญา บางคลองนำชัย
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านคลอง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   16/14 หมู่ที่ 2 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 93 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   16/14 หมู่ที่ 2 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านคลอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านคลอง ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net