โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หน้าหลัก หน้าสพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
ธนัง ศรีพินิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนไผ่

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ราชบุรี เขต 2

สุทธินันท์ จันทร์สุข
โรงเรียนวัดดอนเซ่ง
มนทกานติ ปัทมจินตธำรง
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนไผ่
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่   189 หมู่1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 701301
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   189 หมู่1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนไผ่

5 Terre
แสงเดือน สำเภา
แอดมินเขต สพป.ราชบุรี เขต 2


สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvgโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net