โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หน้าหลัก หน้าสพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพล
ธนัง ศรีพินิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนไผ่

นภศมน ยืนนาน
โรงเรียนวัดตาผา
นพรัตน์ แก้วพระจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนไผ่
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่   189 หมู่1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 701300
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   189 หมู่1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนไผ่
5 Terre
แสงเดือน สำเภา
แอดมินเขต สพป.ราชบุรี เขต 2


สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net