โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนวัดปากคลองช้าง

โรงเรียนบ้านเขาทอง
โรงเรียนบ้านลำโชค
โรงเรียนบ้านบึงงาม
โรงเรียนบ้านลานตาเมือง
โรงเรียนเชิงผา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปากคลองช้าง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   196 หมู่ 2 ต.วัดปากคลองช้าง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านปากคลองช้าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ