โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สาธิยา กระแบกหอม
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

รุจิรา พูลเพิ่ม
โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
สุรชัย ประยูร
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   43 ม.5 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net