โรงเรียนสามัคคีวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สุขุมา โชติยานนท์
แอดมินโรงเรียนสามัคคีวิทยา

อารีย์ หาญณรงค์
โรงเรียนบ้านแก่ง
มิ่งขวัญ จวรรณตุม
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สามัคคีวิทยา
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   9 หมู่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสามัคคีวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสามัคคีวิทยา ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net