โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
วัฒนาพร เปรมใจ
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

วารี เที่ยงตรง
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สุรชัย ประยูร
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านคลองยาง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   14/3 หมู่ 4 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net