โรงเรียนวัดบ้านกรุ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สิรีวรรณ คล้ายแท้
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านกรุ

ละม้าย กะหมาย
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
ลำยวน ลังกาวงศ์
โรงเรียนบ้านบึงบอน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านกรุ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
41 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   https://www.google.com/maps/place/Wat+Ban+Kru+School/@17.1873392,99.8792258,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaecc56eed6f8e372!8m2!3d17.1873392!4d99.8792258
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านกรุ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านกรุ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหนองเสือ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านสะปัน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net