โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
รัตนาภรณ์ จุลเกตุ
แอดมินโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

สุนันทา หล้ากาศ
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ศิริพร อนุชิตชาญชัย
โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เทวัญอำนวยวิทย์
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   7 หมู่ 11 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ศรีสำโรง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net