โรงเรียนบ้านนา
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนา

โรงเรียนบ้านหมอนสูง
โรงเรียนบ้านเขาทอง
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
โรงเรียนบ้านดงยาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนา
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   88 หมู่ 4 ตำบล บ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   88 หมู่ 4 ตำบล บ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ