โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
องุ่น ฮ่วนสกุล
แอดมินโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

ลำดวน พรมพุก
โรงเรียนวัดศรีสังวร
นางพเยาว์ บุตรพา
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนเจริญศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่าสน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net