โรงเรียนวัดตลิ่งชัน หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ศันสนีย์ กะทง
แอดมินโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

รัตนาภรณ์ จุลเกตุ
โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
เจริญ ทองแท้
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดตลิ่งชัน
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
5 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านกุงขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net