โรงเรียนบ้านสะท้อ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
มัทนา ยงยุทธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านสะท้อ

จุฬาพันธ์ จันโททัย
โรงเรียนบ้านท่าทอง
มนิดา เสือกลิ่น
โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะท้อ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
6 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสะท้อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสะท้อ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดควนชม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net