โรงเรียนบ้านห้วยโป้ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สุพัตรา วงษ์แก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยโป้

คนองฤทธิ์ คะนิกา
โรงเรียนบ้านนา
ละวิน จันทร์ทิม
โรงเรียนบ้านปากคลองแดน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยโป้
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 14 บ้านพงเสลียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหมัดสุโขัย 64130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   มู่ 14 บ้านพงเสลียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหมัดสุโขัย 64130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยโป้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยโป้ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านควนตานี
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net