โรงเรียนบ้านสันหีบ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
กนกพร อิ่มประเกียนธรรม
แอดมินโรงเรียนบ้านสันหีบ

สุคนธ์ อ้นเจ๊ก
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โกวิทย์ วงศ์โห้
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสันหีบ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
24 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสันหีบ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสันหีบ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net