โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
อรอุมา เที่ยงตรง
แอดมินโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)

จุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล
โรงเรียนบ้านป่ายาง
สุกัญญา ปราศจาก
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนา่ลัย จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาย้อย
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net