โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ปฏิมา บุญญติพงษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ

ประจวบ ทองดี
โรงเรียน
สิริพาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านศาลาไก่ฟุบ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   ม.7 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net