โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว หน้าหลัก หน้าสพป.พะเยา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
สุภาคินี โพธา
แอดมินโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

รวีวรรณ เลิศคำ
โรงเรียนบ้านปางงุ้น
มนันยา รักษาวงศ์
โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลภูกามยาว
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 1
ที่อยู่   100 หมู่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   100 หมู่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ,
5 Terre
นางจิรพรรณ จำรัส
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 1


สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net