โรงเรียนบ้านวังปลา หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
ศรีจันทร์ บุญควง
แอดมินโรงเรียนบ้านวังปลา

นางสาวสอางค์ เอื้อญาติ
โรงเรียนบ้านยางระหง
อรสา ณัมคนิสรณ์
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังปลา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   39/37 หมู่ 9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
36 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   39/37 หมู่ 9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังปลา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังปลา
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net