โรงเรียนบ้านวังปลา หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
ศรีจันทร์ บุญควง
แอดมินโรงเรียนบ้านวังปลา

เสาวลักษณ์ สายหยุด
โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
มาลินี หมื่นไวย์
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังปลา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   39/37 หมู่ 9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
36 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   39/37 หมู่ 9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังปลา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังปลา 12.843252 , 101.905127
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net