เจนจิรา มหัสพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.น่าน เขต 2

5 Terre
สง่า จิตอารี
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
5 Terre
เกษร กวิกุล
โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
5 Terre
มยุรา ประดิษฐ์ษร
โรงเรียนบ้านป่าลาน
5 Terre
ครองสิน นันต๊ะเสน
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
5 Terre
ศิริพร นิจพิพัฒน์พงศ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำช้างพัฒนา
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่11 ตำบลขุนน่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่11 ตำบลขุนน่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
16 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

ภาพโรงเรียน

5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2Powered By www.thaieducation.net