จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
เจนจิรา มหัสพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.น่าน เขต 2

5 Terre
ละมัย กระบิล
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
5 Terre
พัชราภรณ์ ปินทิพย์
โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำช้างพัฒนา
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่11 ตำบลขุนน่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่11 ตำบลขุนน่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
16 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านท่าก่อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
สพป.มหาสารคาม เขต 1Powered By www.thaieducation.net